Hopp til innholdet

For tilsette

Mobilt kontor

For å kunne jobbe frå andre lokasjonar, treng ein ha Citrix programvare installert på enheten.

Deretter navigerer ein til følgande adresse:

https://port.sysikt.no

Citrix programvare

Programvaren frå Citrix er påkrevd for å kunne aksessere systemet frå mobilt kontor.

Du finn programvaren ved å navigere til følgande adresse:

https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/